PGD Malečnik
MENI:
Povezave:

Gasilci in gasilstvo

opis slike Gasilec je izurjen človek, katerega naloga je gasiti požare in pomagati ob nesrečah. Gasilci se ločijo na prostovoljne in poklicne. Naloga obojih je požarna zaščita in reševanje. Temeljni obliki združevanja sta PGD-ji (Prostovoljna gasilska društva) in gasilska društva v podjetjih (namenjena so izključno gašenju v tovarnah in drugih industrijskih objektih).

Prostovoljna društva so med seboj povezana v sektor in občinsko poveljstvo. Občinska poveljstva sestavljajo gasilsko zvezo. Gasilske zveze se lahko povezujejo v regijska poveljstva in regijske svete. Vsa društva, sektorji in regijska poveljstva pa spadajo pod Gasilsko zvezo Slovenije. V gasilstvu poznamo različne simbole. V prostovoljnem gasilstvu so simboli:

 • Gasilski znak (tj. gasilska čelada, za katero sta prekrižani levo bakla in desno gasilska sekirica)
 • Prapor društva
 • Prapor gasilske mladine
Osnovni predpisi v gasilstvu so zakoni:
 • Zakon o društvih
 • Zakon o gasilstvu
 • Zakon o požarnem varstvu
 • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
Vsi gasilci pa imajo svoje pravice in dolžnosti, ki so jih primorani upoštevati. Gasilci si pridobijo čin na osnovi pridobljene gasilske izobrazbe:
 • Gasilec
 • Gasilec I. stopnje
 • Gasilec II. stopnje
 • Višji gasilec
 • Višji gasilec I. stopnje
 • Višji gasilec II. stopnje
 • Nižji gasilski častnik
 • Nižji gasilski častnik I. stopnje
 • Nižji gasilski častnik II. stopnje
 • Gasilski častnik
 • Gasilski častnik I. stopnje
 • Gasilski častnik II. stopnje
 • Višji gasilski častnik
 • Višji gasilski častnik I. stopnje
 • Višji gasilski častnik II. stopnje
 • Visoki gasilski častnik
 • Visoki gasilski častnik I. stopnje
 • Visoki gasilski častnik II stopnje
V prostovoljnih gasilskih društvih deluje operativna gasilska enota. Vodi jo poveljstvo, v sestavi: poveljnik, podpoveljnik, pomočnik poveljnika za radijske zveze, pomočnik poveljnika za IDA, pomočnik poveljnika za reševanje na vodi, pomočnik poveljnika za prvo pomoč, vodniki, glavni strojnik, orodjar. Sestav poveljstva se razlikuje glede na kategorijo enote. V enoti je več desetin. V desetini ima vsak svojo funkcijo: desetar, strojnik, sel, napadalec 1, napadalec 2, vodar 1, vodar 2, cevar 1, cevar 2.

Naključni utrinki:
Sponzorji:
gasilska zveza slovenije

gasilska zveza slovenije
Malečnik 2007;
AVTORJA OSNUTKA: Timi Hercog & Darjan Maček
UREDILA: Timi Hercog & Oskar Neuvirt
Kopiranje katerega koli dela strani brez dovoljenja prepovedano!