PGD Malečnik
MENI:
Povezave:
HTML tabela

HTML tabela

<html> ustvari HTML dokument
<head> ustvari naslov in informacije, ki niso vidne na sami strani
<div id="xxx"> Pozicioniranje določenega dela strani
<body> vse kar se prikaže na strani
<title> naredi naslov dokumenta
<a href="http://..."> ustvari hiperpovezavo
<a href="slike/.."> ustvari povezavo na slike
<p> nov odstavek
<br> presledek
<td> nastavljjanje stolpcev
<td id=pozicija v tekstu> nastavljjanje stolpcev glede na pozicijo na strani
<img src> vstavljanje slike
<hr> določa vodoravno pravilo
<table> tabela
<h1> naslov, velikost 1
<ul> definira označevanje
<li> naštevanje
<script> definira scenarij
<a> definira sidro
<h2> naslov, velikost 2
<b> krepek tekst
<tr> nastavi vrstice
<span> definira oddelek v dokumentu

Naključni utrinki:
Sponzorji:
gasilska zveza slovenije

gasilska zveza slovenije
Malečnik 2007;
AVTORJA OSNUTKA: Timi Hercog & Darjan Maček
UREDILA: Timi Hercog & Oskar Neuvirt
Kopiranje katerega koli dela strani brez dovoljenja prepovedano!