PGD Malečnik
MENI:
Povezave:

Zgodovina društva

opis slike

 • 1932 – 17. decembra je bil ustanovni občni zbor Prostovoljne gasilske čete Sveti Peter pri Mariboru. Pobudnik in ustanovni član ter prvi predsednik je Ivan Fluher (1881-1955) Občni zbor se odvija v gostilni Martina Klojčnika v Trčovi. V neposredni bližini gostilne v skednju domačije si gasilci uredijo prvo orodišče.
 • 1935 – Nabava prve ročne batne črpalke Pfeifer ter osnovne opreme za gašenje.
 • 1937 – Vsi člani so dobili delavne in svečane uniforme.
 • 1938 – Prvi poveljnik Anton Luft je uspešno končal poveljniški tečaj. Četa se je udeležila prvih gasilskih vaj v okraju. Prične se obdobje izobraževanja članstva.
 • 1939 – Četa je gasila prvi večji požar v naselju Metava na domačiji Kokol.
 • 1942 – Četa je dobila pisno priznanje nemških oblasti v Mariboru za dobro delovanje. Ta dokument potrjuje , da je društvo delovalo tudi med drugo svetovno vojno.
 • 1947 - 13. julija je takratni komandir Ljudske milice v Malečniku Martin Pišek (1913-1998) sklical sestanek vseh članov in dosegel sprejetje njegovega plana o pomlajevanju članstva in posodabljanju opreme v četi. Vodenje društva je prevzela mlajša skupina gasilcev na čelu z Ivanom Kelbičem , Cirilom Krajncem, Vankom Krajncem , Jožetom Zelenkom in Štefanom Ribičem.
 • 1948 – Nabava prve motorne brizgalne Magirus in prvega vozila Fiat 522.
 • 1950 – Pričetek gradnje gasilskega doma na sedanji lokaciji v Celestrini. Gradnja je zaradi splošnega pomanjkanja denarja trajala po etapah vse do leta 1960. Pri gradnji je pomagalo veliko krajanov z delom in prevozi gradbenega materiala.
 • 1958 – Zamenjava dotrajanega vozila Fiat 522 z vozilom Nash.
 • 1960 – Število članov je hitro naraščalo in v društvo so že delovale štiri tekmovalne desetine. Gasilski dom je dobil končno podobo in hišniško stanovanje.
 • 1963 – Zamenjava vozila Nash z vozilom TAM Pionir. Dotedanji uspešen predsednik Ciril Krajnc preda funkcijo Ivanu Kelbiču. Poveljnik postane Štefan Ribič , ki že naslednje leto konča gasilsko šolo v Medvodah.
 • 1965 – V društvu je ustanovljen pevski sekstet, iz katerega pozneje nastane zelo uspešen moški pevski zbor.
 • 1966 – Nabavljeno je bilo prvo novo tipizirano gasilsko vozilo TAM 2000 . Društvo s tem dobi nov zagon in število članov raste. Enota beleži vse več intervencij ob poplavah narasle reke Drave.
 • 1968 – Nabavljena je nova motorna črpalka Rosenbauer 8/8.
 • 1975 – Požarna ogroženost hitro rastočega kraja in sušna obdobja so narekovala nabavo gasilske cisterne. Gasilcem se je želja uresničila leta 1975 in nabavljeno je bilo vozilo TAM 110 s 5000 litersko cisterno, ki še danes služi svojemu namenu.
 • 1978 – Obsežna adaptacija in razširitev gasilskega doma.
 • 1980 – Uvozimo šest mesecev staro vozilo Fort za prevoz moštva in opreme.
 • 1981 – Tudi po zaslugi predsednika društva Cvetka Krašna je bilo nabavljeno novo kombinirano vozilo TAM 125 ( GVC 16/25). Vse več intervencij izvaja društvo izven svojega požarnega rajona na poziv poklicne gasilske enote. V društvu deluje že 6 poklicnih gasilcev.
 • 1987 – Ob praznovanju 55 letnice delovanja društva je bila otvoritev društvene dvorane.
 • 1992 – Društvo praznuje 60 letnico in pripravi zelo odmevno prireditev z razvitjem članskega prapora. Dobiček je namenjen nabavi novega vozila Citroen za prevoz moštva. V decembru tega leta je kraj Malečnik in tudi društvo obiskal predsednik države Milan Kučan z ženo Štefko.
 • 1998 – Naš član in častni poveljnik GZ Maribor Ivan Ferš je na kongresu v Sežani prejel največje gasilsko priznanje kipec Matevža Haceta.
 • 2000 – V mesecu juniju je v kraju izbruhnil največji požar v zgodovini društva. Gorel je stanovanjsko poslovni objekt Zupan v Celestrini. Angažirana je bila večina operativnih članov z tremi vozili. Gasila je še poklicna gasilska enota Maribor in PGD Pobrežje ter Maribor-mesto. Požar je bil dokončno pogašen v dveh urah. Gmotna škoda na delavnici kmetijskih strojev, opremi in izdelkih ter stanovanjskem delu je bila cca. 15 milijonov sit.
 • 2002 – PGD praznuje 70 letnico delovanja društva. Vrstijo se prireditve, med katerimi je zelo odmevna predstavitev knjige »Sedemdeset let gasilstva v Malečniku« . Na objekte osnovne šole je vodstvo pripravilo zanimivo vajo gašenja in reševanja. Na zaključni slovesnosti prejme društvo najvišje priznanje krajevne skupnost, zlati Petrov ključ.
 • 2005 – Zamenjamo 25 let staro vozilo GVC TAM 125 z novim vozilom znamke IVECO. Prispevamo 15 milijonov sit, ostalo do 33 miljonov prispeva občina z najemom kredita.
 • 2006 – Zamenjamo GVM-1 znamke Citroen z novim vozilom Renault Master. Istega leta adaptiramo gasilski dom in zamenjamo klasična vrata z samodejnimi dvižnimi vrati. V sklopu praznovanja ob prevzemu novega vozila organiziramo gasilsko vajo v sklopu sektorja 2. Izvedli smo verigo, kjer smo iz reke Drave črpali vodo in jo preko 6 motornih brizgaln dobavili do cerkve na Gorci, premagali smo višinsko razliko 102 m in položili skupno 550 m B cevi, celotna prav posebna vaja nam je uspela v pičlih 15 min.
 • 2007 – Zamenjamo ostrešje in posodobimo dvorano.
 • 2008 – Nabavimo dve novi prikolici. Prva je za prenosno črpalko Rozenbauer in opremo, druga pa za prevoz reševalnega čolna z motorjem. Poveljnik postane VGČ Jože Štelcer. To leto si bomo zapomnili po neurjih z vetrom in točo na širšem Štajerskem. Na področji izobraževanje naredimo velik napredek in pridobimo veliko novih znanj. Obnovimo tri stare črpalke.
 • 2009 – Izvršimo kompletno obnovo klubskih prostorov, stopnišča, skladišča in sanitarij. Zamenjamo okna in vrata na gasilskem domu.
 • 2010 – Uredimo v vseh treh garažah nove tlake in pode. Izdelamo zunanje stopnišče na podstrešje kjer bo spominska soba. Za Silvestrovo gasimo požar v Metavi kjer je gospodar žal umrl v ognju.
 • 2011 – Celoten gasilski dom dobi novo termo fasado. Zamenjana so vsa vrata in okna.
 • 2012 – Praznovanje 80 letnice in otvoritev spominske sobe. Izdamo bilten v katerem je tudi vložek z naslovom: »Naj gasim ali naj bežim« ki je namenjen občanom za boljšo varnost.
 • 2013 – To leto si bomo zapomnili po največjih poplavah v zgodovini kraja. Gasilski dom je v celotni površini 1 meter pod vodo.
 • 2014 – Slovenijo in tudi naš kraj zajame močan žled.
 • 2015 – Kompletna obnova sejne sobe, ki jo imenujemo »operativna soba« saj vanjo preselimo garderobe operativcev in opremimo pisarno poveljnika.

Naključni utrinki:
Sponzorji:
gasilska zveza slovenije

gasilska zveza slovenije
Malečnik 2007;
AVTORJA OSNUTKA: Timi Hercog & Darjan Maček
UREDILA: Timi Hercog & Oskar Neuvirt
Kopiranje katerega koli dela strani brez dovoljenja prepovedano!