PGD Malečnik
MENI:
Povezave:

Malečnik

opis slike

Nekaj podatkov o Malečniku:

Kraj s približno 2750 prebivalci, ki prebivajo v 959 gospodinjstvih, se razteza skoraj na skrajni zahodni meji slovenskih goric. Po površini z 1.697,65 hektarja zaseda tretje mesto med krajevnimi skupnostmi v Mestni občini Maribor. Sestavljajo ga naselja: Malečnik, Vodole, Hrenca, Celestrina, Trčova, Metava, Nebova, Ruperče in Grušova. Malečnik meji: na južni strani na reko Dravo, na severni strani na Pesniško dolino, na vzhodu pa na gozdove Huma v občini Duplek. Središče kraja ja grič Gorca z 243 m nadmorske višine. Kraj je dobil ime šele leta 1950. Prej se je imenoval Sveti Peter pri Mariboru ali pogovorno Šempeter. Skozenj teče potok Malečnica, zato so zgodovinarji mnenja, da je dobil kraj ime po tem potoku. Malečnik je zelo znan tudi po turistični ponudbi, saj je to kraj s kar precejšnjim številom vinogradov in posledično temu tudi s precejšnjim številom turističnih kmetij in vinotočev. V začetku devetdesetih pa se je močno povečal in razvil tudi športni »center« Berl.
V kraju deluje kar nekaj društev:
 • Leta 1932 ustanovljeno prostovoljno gasilsko društvo;
 • KUD France Marolt ter moški in ženski pevski zbor;
 • Turistično društvo Šempeter;
 • Rancarsko društvo;
 • Lovska družina
 • Čebelarsko društvo
 • Društvo upokojencev
 • Planinska sekcija Gorca
 • Teniški klub Galeja
 • Odbojkarski klub Galeja
 • Nogometni klub Malečnik

Zgodovinski spomeniki v kraju:

Prve omembe kraja so močno povezane s cerkvijo Sv. Petra in sicer se le-ta omenja že leta 1236. Sedanja cerkev je gotska, sicer baročno prezidana leta 1730. Po prostorski koncepciji je konservativna, vendar ima dragoceno baročno opremo. Pod cerkvijo je kapela, kjer je bila do časov cesarja Jožefa II. grobnica za domače duhovnike in ugledne krajane, ki so jo takrat zazidali. Obnovili so jo 1857. Cerkev obdaja pokopališko obzidje. Nadstropno župnišče ima ključast tloris. Severni trakt je iz prve pol. 16. stol., zahodni trakt ima baročni prizidek, notranjščina iz leta 1847. Nad župnijsko cerkvijo stoji Marijina cerkev na Gorci, izpred katere je izjemen razgled po mariborski okolici (na Boč, Maribor in Pohorje). Do nje vodi 14 kapelic iz leta 1847, ki jih je leta 1871 s freskami okrasil Jakob Brollo. Leta 2005 pa so jih ponovno obnovili. Med njimi stoji od leta 1817 empirski memento za tragično umrlim župnikom Breznikom. Cerkev, ki jo je do leta 1820 obdajal močan tabor, je poznogotska stavba iz leta 1517. Cerkev ima tudi bogato zbirko slik iz 16. in 17. stoletja. V Malečniku so zanimive baročne hiše: stara šola, stara mežnarija, hiša z zanimivim ogelnikom v obliki čepečega moža. Vse tri so iz druge pol. 18. stol. Leta 1958 so tu našli del marmornega sarkofaga, ki je shranjen pri župni cerkvi. Kraj je bil vedno narodno zaveden in je imel stalno slovenske župane. Kar 50 let, od 1850 do 1900, je županoval Ivan Fluher, slovenski poslanec v štajerskem deželnem zboru. Pri rekonstrukciji ceste leta 2002 so našli ostanke naselbine iz tretjega tisočletja pred našim štetjem. Naselbina je iz treh različnih zgodovinskih obdobij (od bakrene dobe do srednjega veka).


Več podatkov o kraju pa lahko izveste na: www.malečnik.si

Naključni utrinki:
Sponzorji:
gasilska zveza slovenije

gasilska zveza slovenije
Malečnik 2007;
AVTORJA OSNUTKA: Timi Hercog & Darjan Maček
UREDILA: Timi Hercog & Oskar Neuvirt
Kopiranje katerega koli dela strani brez dovoljenja prepovedano!